Start

Vanuit Welzijn naar Performance
Individuen, topsporters, teams, afdelingen, MKB bedrijven, ziekenhuizen en multinationals lukt het vaak niet om op de finaledag te scoren, hun missie en strategie te volgen of een project succesvol uit te rollen. Hoe dat komt? We besturen nog teveel vanuit controle, IQ, targets en cijfers en hechten alleen aan dat wat goed meetbaar en zichtbaar is.


De ideale prestatietoestand
Meer en meer wordt duidelijk dat juist wat we niet direct kunnen zien van belang is. Alles wat niet direct zichtbaar is, heeft een doorslaggevend effect op de kans om medailles te winnen en successen te behalen in welke vorm dan ook. In die onzichtbare wereld leven verlangens, behoeften, ideeën, overtuigingen, wensen en ambities. Het helder en concreet krijgen van deze elementen geeft de kans om een basis te leggen voor het creëren van Welzijn. De balans tussen Welzijn (EQ) en Performance (IQ) levert de ideale prestatietoestand op.
Het resultaat hiervan is goud, winst, innovatie, excellente dienstverlening, klantenbinding en een veel lager verloop en verzuim.


Emotionele intelligentie is de sleutel en het contact (EI/EQ)
Emotioneel intelligent is lang niet iedereen. Het goede nieuws is dat het is te leren. Mast Resultancy laat zien en voelen hoe iedereen dit potentieel in zichzelf en anderen kan ontwikkelen. In bedrijven, in de politiek, het onderwijs, de gezondheidszorg en binnen het gezin kan dit tot verbluffende verbeteringen leiden. IQ is belangrijk, echter emotionele intelligentie is minstens zo belangrijk! Doorbraken in hersenonderzoek laten zien dat emoties, gevoelens, sfeer en stemmingen een enorme invloed hebben op prestaties. Duik in de EI domeinen Zelfinzicht, Zelfsturing, Relatie bewustzijn en Relatiemanagement en ontdek wat nieuw leiderschap in jezelf, de organisatie en/of het team kan opleveren.


Start nu*
* Het is mogelijk om in een korte periode Welzijn en Performance goed te organiseren en duurzaam te implementeren.

* Mast Resultancy implementeert nieuwe leiderschapstijlen in uw bedrijf, in uw managers, in uzelf en in topsporters, waardoor emotionele intelligentie alle ruimte krijgt en de resultaten excelleren.

* Daardoor is een cultuuromslag in weken mogelijk, waarbij de persoonlijke performance en de werksfeer sterk wordt verbeterd.

* Met als resultaat een lager verzuim, kleiner verloop van goede krachten, goede financiele resultaten, effectief gedrag (de juiste dingen doen), gezamenlijke doelstellingen.

Mast resultancy heeft veel ervaring binnen bedrijven en de topsport in de rol van interim-manager, trainer en coach. Ook voor individuele mentale training en zelfmanagement kun je contact met ons opnemen. Daarnaast worden lezingen & trainingen georganiseerd en worden we betrokken bij congressen, workshops en seminars.

Indien je artikelen wilt lezen van Mark Venekamp verwijs ik je naar: Pinnace; building better companies

Inzicht in EQ - de gouden medaille
In EQ schuilt ons talent en het EQ-ontwikkelingsniveau bepaalt ook de kleur van de medaille.
Daniel Goleman, auteur van de lezenswaardige boeken Emotionele Intelligentie en Nieuw Leiderschap heeft onderzocht hoeveel IQ nodig is voor een succesvolle carrière.

Welk percentage van een geslaagde carrière is volgens recent onderzoek toe te schrijven aan het IQ?
a. 65-80%
b. 45-59%
c. 23-42%
d. 15-20%

Het antwoord vind je op de Contact pagina waar je ook de informatie vindt over de unieke Leiderschap Intensive en de data kwartaal 4 2013.Mast Resultancy tel: 06 557 37 776 - e-mail: info@mastresultancy.nl