Bedrijven / Afdelingen / Team

Transformatietrajecten

Mensen alleen laten ontwikkelen aan de taakkant kan dodelijk zijn voor organisaties en teams op korte of lange termijn. MR richt zich op de onderlinge relaties, verbanden en welzijn en laat vandaar uit de organisatie groeien en bloeien. Alleen als je als bedrijf transformeert, verandert de cultuur blijvend. Alle potentieel komt vrij en draagt bij aan echt goede meetbare resultaten en hogere winst.


Iedereen kan transformeren.
De kern van het traject waarlangs MR werk! is dat EQ tijdelijk leading wordt aan IQ. Hierdoor wordt een doorbraak ‘geforceerd’ die door iedereen wordt gedragen. Het gaat om effectiviteit; het doen van de juiste dingen, verbeeldingskracht, inspiratie, tegenwoordigheid van geest, oog voor proportie en zingeving. Winst, Creativitiet, Flexibiliteit en Daadkracht zijn het resultaat.


Structuur
Info maakt transformatie mogelijk en verspreiding van die info naar alle betrokkenen versnelt het proces. Er is geen andere keuze dan alle mensen in alle organisaties te laten groeien, zodat ze veel beter met complexiteit en turbulentie kunnen omgaan. Autonomie, vertrouwen, competentie, feed back, openheid en transparantie zijn de elementen waarop de meeste aandacht is gericht. Met zo min mogelijk overleg effectief aan het werk zijn is goed te organiseren.


Van Welzijn naar Performance is de weg naar het doel.
Zonder geen vertrouwen, zonder welzijn geen inzicht in de kracht van het doen, zonder welzijn geen moed en zonder welzijn uiteindelijk geen winst.

Nieuw Leiderschap

Het gaat om het wakker maken van het potentieel dat in iedereen al aanwezig is.


Vertrouwen is de basis voor succes.
Iedereen aan boord is welkom, betrokken en heeft een rol die door allen wordt geaccepteerd. Feed back is essentieel en is een vast onderdeel van zelfvernieuwing. Iedereen heeft zijn eigen leiderschap in zijn rol en neemt verantwoordelijkheid. Hiervoor is lef, moed en daadkracht nodig.


Van macht naar kracht
Zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiemanagement zijn elementen van nieuw leiderschap.
Hierbij is het belangrijk de aandacht te richten op:
* de denkkracht van de mensen rond hun rollen en taken
* in oplossingen denken en handelen (weg van de problemen)
* de persoonlijke uitdagingen
* de positieve stappen
* het proces boven inhoud
* te blijven (zelf) sturen in turbulentie
* vertrouwen op verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen


Ownership komt te liggen bij hen die het ‘echte’ werk doen.
Nieuw leiderschap heeft een leerdoel en niet alleen een prestatiedoel.
Daardoor zijn de resultaten uiteindelijk beter, zeker omdat daarmee
de druk van de ketel is en de empathie en creativiteit 100% toegankelijk blijft.


Mast Resultancy tel: 06 557 37 776 - e-mail: info@mastresultancy.nl